RENDEZVÉNYEK

XXXV. Küldöttgyűlés – 2012.05.22.
2012-05-22 SZTE

XXXV. Küldöttgyűlés

2012. május 22-én, a Cemkut Kft. előadótermében tartotta XXXV. Küldött gyűlését a Szilikátipari Tudományos Egyesület.

Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és felkérte a Beton Szakosztály elnökét, dr. Borosnyói Adorjánt, hogy tartsa meg A fenntartható fejlődés és a vasbetonépítés összefüggése c. nyitó előadását. Az előadás kezdetén a fenntartható építést olyan szerkezetek építéseként definiálta, melyek kielégítik a jelen kor szükségleteit, de nem korlátozzák a jövő generációt. Ez feltételezi a társadalom (egészséges élettér), a gazdaság (erőforrások hatékony kihasználása) és a környezet (ökológiai elvek figyelembe vétele) egységét. A társadalmat napjainkban a népesség drasztikus növekedése jellemzi, ami együtt jár a fogyasztói társadalom vásárolok, tehát vagyok” filozófiájával. A gazdaság fejlődése a fogyasztás folyamatos növekedését eredményezi, mely azonban az erőforrások kimerüléséhez vezet. A környezetszennyezés pedig igen sokrétű  napjainkban (levegő-, víz-, talaj-, radioaktív szenynyezés, hulladéktermelés). Ezen káros jelenségek közül leginkább a CO2 kibocsátással foglalkozunk, melyet passzív (semlegesítés) és aktív (csökkentés) módszerekkel próbálnak visszaszorítani. A Kiotói egyezmény nem hozott eredményt, a felelősség vállaláshoz kényszer és anyagi érdek szükséges. A fenntartható építéshez fenntartható anyagokra van szükség, ilyen lehet például a beton.  Előállításának relatíve kicsi az energiaigénye, kevesebb károsanyag-kibocsátással jár. Élettartama során karbonátosodással CO2-t köt meg, így  semlegesítve azt. Legnagyobb érve pedig, hogy hosszú élettartamú szerkezetek készíthetők belőle (ez az EN 206 és az Eurocode legfőbb alapelve). A hosszú élettartam azonban alapvetően nem a tervezésnél dől el. A betonkészítés legfontosabb eleme a víz/cement tényező meghatározása (emellett a cement, adalékszerek és tömörítés) és a megfelelő utókezelés alkal mazása, melyek együttesen valóban biztosíthatják az 50 éves élettartamot.

Tóthné Kiss Klára, a Küldöttgyűlés levezető elnöke megköszönte az előadást, majd az ügyrendi kérdések tisztázása után ismertette a napirendet. Elsőként Asztalos István főtitkár számolt be az Egyesület 2011. évi működéséről, valamint ismertette a Közhasznúsági jelentést. A tavalyi évben a támogatottság és a tagság érdeklődésének csökkenése mellett az Egyesület a fennmaradásért küzdött. Ennek oka egyrészt az iparág helyzete, másrészt a főállású ügyvezető titkár hiánya. Ilyen körülmények között az Egyesület parkolópályán van. 2011-ben megtörtént az új Alapszabály bejegyzése, melyhez kapcsolódóan idén aktualizálásra kerül a Működési Szabályzat is. A 2012-es év egyik fő feladata, hogy az Egyesület megfeleljen a közhasznúság új szabályainak. Ezután az Ellenőrző Bizottság jelentését dr. Dani Sándorné ismertette, majd Koska János főtitkár-helyettes tájékoztatott a 2011. évi költségvetés teljesítéséről és a 2012. évi tervekről. A Küldöttgyűlés az elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

Ezután a Szilikátiparért Emlékérmek átadása, majd az Örökös Tagok avatása következett.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:
Dr. Boksay Zoltán (Üveg)
Regenhart Péter (Szigetelő)
Dr. Tamás Ferenc (Építőanyag)

Az Egyesület Örökös Tagja lett:
Persay György
Dr. Boksay Zoltán szakmai életpályájának ismertetését követően visszaemlékezett az 1981–83 között, Veszprémben tartott előadássorozatára:  „Egyetemi hallgatók oktatása külön öröm. Szerencsés ember, aki felnőtteket oktat. Érett ésszel gondolkodnak, amire szükségük van, beépítik, amire nincsen, kidobják. Azon a tanfolyamon egy korosztály színe-virága gyűlt össze. Nemcsak tanultak, de tanították is egymást. Az üvegipar jövőjét bennük láttam. Sokan vezetők lettek, sokan már nyugdíjasok. Emléküket mindig megőrzöm.”

A Küldöttgyűlés lezárásaként dr. Szépvölgyi János megköszönte az előadásokat, az aktív részvételt és a vezetőségnek azt a munkát, mely lehetővé  tette, hogy az Egyesület működjön.