RENDEZVÉNYEK

XXXIV. Küldöttgyűlés – 2011.05.26.
2011-05-26 SZTE

XXXIV. Küldöttgyűlés

2011. május 26-án, a Cemkut Kft. előadótermében tartotta XXXIV. Küldöttgyűlését a Szilikátipari Tudományos Egyesület.

 

Asztalos István, az Egyesület főtitkára köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta Urbán Ferencet, a Cemkut Kft. ügyvezetőjét, aki ismertette az idén 20 éve alakult Kft. fő tevékenységi területeit. Tóthné Kiss Klára, a Küldöttgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ezután felkérte az Egyesület elnökét,

dr. Szépvölgyi Jánost, hogy tartsa meg nyitó előadását Az ajkai vörösiszap-katasztrófa: következmények és
tanulságok címmel.

 

Az ügyrendi kérdések tisztázása után a jelenlévők Asztalos István főtitkár beszámolóját hallgatták meg az Egyesület 2010. évi tevékenységéről, 2011. évi terveiről, valamint a 2010. évi Közhasznúsági jelentésről. Az Ellenőrző Bizottság jelentését Sey Pongrác ismertette, majd Koska János főtitkár-helyettes tájékoztatott a 2010. évi költségvetés teljesítéséről és a 2011. évi tervekről. A Küldöttgyűlés az elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

 

Ezután Asztalos István főtitkár javaslatot tett az Egyesület Alapszabályának módosítására, melyet a székhely-változás, valamint az elmúlt évek jogszabályi változásai tettek szükségessé. Az előterjesztett módosítást a Küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta.

 

Ezután a Szilikátiparért Emlékérmek átadása, majd az Örökös Tagok avatása következett.

 

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:
Dr. Dani Sándorné (Tégla és cserép)
Dr. Kertész Pál (Kő és kavics)
Dr. Baksa Csaba (Szigetelő)
Tóthné Kiss Klára (Üveg)

 

Az Egyesület Örökös Tagja lett:
Hugyák László
Horváth Sándor
Dr. Takács Vilmos
Kecskeméti Mihályné