RENDEZVÉNYEK

XXXIII. Tisztújító Küldöttgyűlés – 2010.05.19.
2010-05-19 SZTE

XXXIII. Tisztújító Küldöttgyűlés

2010. május 19-én Budapesten, a MTESZ Budai Konferencia Központban tartotta XXXIII. Tisztújító Küldöttgyűlését a Szilikátipari Tudományos Egyesület. A
Küldöttgyűlésen került sor a 2009. évi Diplomadíj pályázat eredmény hirdetésére.

Az idei Küldöttgyűlés ünnepi előadásait a pályázat nyertesei tartották.
Az első előadást Czuppon Gábor tartotta, a Könnyűbeton tartóssági tulajdonságainak vizsgálata címmel. A második előadó Németh Dóra volt, aki az Y-Ba-Cu-O bázisú szupravezetőknél a ZrO2 égetési segédeszközök alkalmazhatóságának vizsgálata címmel tartott előadást.

Az előadások után Serédi Béla levezető elnök bejelentette, hogy az ülés határozatképes.
Az ügyrendi kérdések tisztázása után a jelenlévők az Egyesület elmúlt három évéről hallgattak meg beszámolót Asztalos István főtitkártól. Koska János
főtitkár-helyettes tájékoztatott a 2009. évi költségvetés teljesítésétől, a 2010. évi tervekről, majd dr. Dani Sándorné beszámolt az Ellenőrző Bizottság jelentéséről.

Ezt követően dr. Kausay Tibor, a Jelölő Bizottság vezetője ismertette az Egyesület tisztségviselőire tett javaslatukat.

Tisztségviselők:
Elnök: Dr. Szépvölgyi János

Társelnökök: Dr. Józsa Zsuzsanna, Melegné Kiss Katalin, Dr. Rudnyánszky Pál, Sáros Bálint, Serédi Béla, Sey Pongrác, Tóthné Kiss Klára
Főtitkár: Asztalos István
Főtitkárhelyettes: Koska János

Választott Bizottságok:
Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Dr. Dani Sándorné
Tagok: Bukta Attila, Dr. Kunvári Árpád
Etika Bizottság:
Elnök: Juhász Béla
Tagok: Dr. Dobos Imre, Demény Péter
Egyesületi Minősítő Bizottság:
Elnök: Serédi Béla
Tag: Szántó József
Szerkesztő Bizottság:
Elnök: Dr. Gömze A. László
Felelős szerkesztő: Tóth-Asztalos Réka

A Küldöttgyűlés az elhangzott beszámolókat, valamint a tisztségviselőkre tett javaslatokat is egyhangúlag megszavazta.
Ezután a Szilikátiparért Emlékérmek átadása, majd az Örökös Tagok avatása következett.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:
Mattyasovszky Zsolnay Eszter (Tégla és Cserép)
Dr. György József (Finomkerámia)
Dr. Kausay Tibor (Beton)

Az Egyesület Örökös Tagja lett:
Borbély Csaba (Tégla és Cserép)
Fekete László (Kő és Kavics)
Libál Lajos (Üveg)
Simon Gyula (Cement)
Tóth Kálmán (Cement)