RENDEZVÉNYEK

XXXI. Küldöttgyűlés – 2008.05.14.
2008-05-14 SZTE

XXXI. Küldöttgyűlés

Megtartottuk XXXI. Küldöttgyűlésünket 2008. május 14-én, Budapesten, a MTESZ Budai Konferencia Központban.
A Küldöttgyűlés nyitó előadását idén Dr. Talabér József professzor úr, az Építőanyag folyóirat szerkesztőbizottságának örökös, tiszteletbeli elnöke tartotta az Építőanyag folyóirat hatvan évéről. (Az előadás írásos változata olvasható az Építőanyag 2008/2 számában.)

Riesz Lajos levezető elnök megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes.

Asztalos István főtitkár beszámolt az Egyesület 2007. évi tevékenységéről és a 2008. évi terveiről. Az Egyesület 2007. évi működése megfelelően szolgálta az Alapszabályban kitűzött célt. 2007. évben is megtartottuk a 15-25. Arculatváltásunk előkészítése 2007-ben zajlott, 2008-ban pedig megvalósul. Ennek főbb elemei a színvilág megtartása, a megújulás jelzése minden, egyesületi anyagon stb.

  • Építőanyag – a lap 60. évfolyamának 1. száma már az új arculattal jelent meg.
  • Honlap – május végére üzemel az Egyesület új honlapja: www.szte.org.hu.

Meleg Regina 2006-2007. októberéig volt az Egyesület ügyvezető titkára. 2007. szeptembertől – rövid átfedéssel – Tóth-Asztalos Réka vette át a munkáját. Segítőjük mindvégig dr. Antal Józsefné volt. Dr. Szépvölgyi János elnök és Asztalos István főtitkár a szerda reggelenként tartott megbeszélést. Vezetőségi és IB ülések rendszeresen kerültek összehívásra.
A közhasznúsági jelentés kiegészítéseként elmondta, hogy a beszámoló az előírt szabályok szerint készült. A vezető tisztségviselők külön juttatásban nem részesültek.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt évben az Egyesület teljesítette a Szabályzataiban rögzített és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feladatait. Munkájával szemben sem szakmai, sem gazdasági, sem etikai kifogás nem merült fel.

 

Dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az Ellenőrző Bizottság jelentését. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület mérlegét és eredmény kimutatását megvizsgálva megállapította, hogy a pénzügyi működés a jogszabályoknak megfelelően történt.
Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásáról szóló mérleg és eredménykimutatás elfogadását javasolta.

Koska János főtitkárhelyettes beszámolt a 2007. évi költségvetés teljesítéséről és a 2008. évi költségvetési előirányzatról.
Elmondta, hogy az Egyesület 2007. évi gazdálkodása szabályos volt, de a bevételi oldal jelentősen elmaradt az előirányzattól (függetlenül attól, hogy a rendezvények száma nem tért el az előző évitől) – a bevételek túl lettek kalkulálva. Mivel a működési költségeket lényegesen csökkenteni nem lehet, a bevételeket kell növelni. A vezetőség az anyagi helyzetet több alkalommal értékelte az év során. 2008-ban a költségeket különösen figyelni kell. Ennek ellenére a 2008. évi terv 0-ra lett kalkulálva. Ennek megvalósításához kérte a tagság és a pártolók támogatását.
Javasolta a 2007. évi költségvetés teljesítés és a 2008. évi költségvetési tervek elfogadását.

Hozzászólásként Dr. Gömze A. László az Építőanyag Szerkesztőbizottságának elnöke kérte, hogy a vállalatok hirdessenek a lapban, és dolgozóik számára 5-6 példány megrendelésével segítsék a lap működését. Ez fedezni tudná a lap éves költségvetésében mutatkozó hiányt.

A beszámolókat a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:

Csányi Erika okl. vegyész, a Beton Szakosztály tagja
Soós Tibor, a Zsolnay Porcelángyár termelési ig. helyettese, Finomkerámia Szakosztály
Bocskai László, Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyár MEO vezető, Cement Szakosztály

A méltatásokat ismertette Asztalos István főtitkár, a kitüntetéseket átadta Dr. Szépvölgyi János elnök.

Az Egyesület Örökös Tagja lett:

Koltai Imre – Cement Szakosztály
Simon Gyula – Cement Szakosztály
Dr. Gálos Miklós – Kő és Kavics Szakosztály
Marton János – Kő és Kavics Szakosztály
Jermendy Károly – Üveg Szakosztály

Az okleveleket Dr. Szépvölgyi János elnök adta át.

Hozzászólásként Dr. Józsa Zsuzsanna a Küldöttgyűlés részvevőit meghívta a 2008. június 23-án megrendezésre kerülő Betonszerkezetek tartóssága c. konferenciára.

Dr. Szépvölgyi János elnök megköszönte a mindenki részvételét, az elmúlt évi munkát, támogatást és kérte az együttműködést a jövőre is, majd a Küldöttgyűlést bezárta.