HÍREINK

XLVII. Küldöttgyűlés
2022-05-19 SZTE

Beszámoló a XLVII. Vezetőségválasztó Küldöttgyűlésről

A Szilikátipari Tudományos Egyesület 2022. május 17. délután 2.00 órakor tartotta XLVII. vezetőségválasztó Küldöttgyűlését a MESSER Hungarogáz Kft. központi telephelyén.

Szakmai előadás

A küldöttgyűlést Asztalos István leköszönő elnök nyitotta meg, majd felkérte Balogh Eleonóra Ferenczy Noémi díjas üvegművész, műemléki restaurátor szakértőt, hogy tartsa meg szakmai előadását. Az előadás címe: Kalandozások ipar és művészet határán volt.

Az előadás keretében a művésznő rendkívül érdekes és izgalmas képsorokkal illusztrálta az üvegművészet remekeit. Bevezetőjében dr. Varga Vera művészettörténész gondolatait osztotta meg a hallgatósággal:

„A SZÉTVÁLASZTHATATLAN „TÉRIDŐ” HORDOZÓJÁVÁ VÁLIK; RELATÍV, LÁTSZÓLAGOS KIBERTEREKET TEREMT, MELYEKET GYAKRAN A FÉNY KELT ÉLETRE, KIOLTJA ÖNMAGÁT, DE NEM „FEKETE LYUK”, – TERET AD A MÖGÖTTES VILÁGNAK.

A CÉL SOK ESETBEN NEM TÁRGYAK TEREMTÉSE A TÉRBEN, HANEM AZ ÜVEGNEK AZ ORGANIKUS TÉR RÉSZÉVÉ TÉTELE, EGYÚTTAL AZ ADOTTBAN ÚJ, „TERMÉSZET A TERMÉSZETBEN”, ILLETVE ÉPPEN „MESTERSÉGES A MESTERSÉGESBEN”, „KONSTRUÁLT A KONSTRUÁLTBAN” TÉR KIALAKÍTÁSA.

GYAKORI A FESZÜLTSÉG A KÜLSŐ ÉS BELSŐ TEREK KÖZÖTT, MELY RÉSZBEN A KÜLSŐ ÉS BELSŐ TEREK KÖZTI HATÁROK ELMOSÁSÁBÓL FAKAD. KAPCSOLAT JÖN LÉTRE, ILLETVE MEGSZŰNIK A KÜLÖNBSÉG VALÓSÁG ÉS ILLÚZIÓ KÖZÖTT. MINDEZT AZ ÁTESŐ, MEGTÖRŐ, VISSZAVERŐDŐ FÉNY SZOLGÁLJA, MELYNEK AZ ÜVEGTÁRGYAK FORMÁT, FOGLALATOT ADNAK.

AZ ÜVEG OLYAN TERET TEREMT, AHOL A FÉNY FORMÁVÁ VÁLIK, A TEXTÚRÁK, A KONTRASZTOK, A SZÍNEK ÉS AZ ÁTLÁTSZÓSÁG, A TÜKRÖZŐDÉS JÁTÉKÁVÁ.”

Ezt követően, e gondolatok jegyében mutatott be nemzetközileg is alkalmazott technikákat, amelyeket az üvegművészek alkalmaztak a múltban, és amelyekben ma is gyönyörködhetünk.

Előadásában bemutatta a magyar alkotók műveit: Róth Miksa, Thék Endre, Zsolnay Vilmos, Lotz Károly, akik Lyka Károly körül csoportosult művészek voltak. Később áttért a nemzetközi kortárs művészek alkotásainak bemutatására, amely érdekes technikák alkalmazásának bemutatója is volt egyben. Az előadás hazai kortárs művészek és műveik bemutatásával folytatódott: Hefter László, Köblitz Birgit, Fűri Judit és Borbás Dorka. Végül az előadó saját műveinek bemutatásával örvendeztette meg a Küldöttgyűlés résztvevőit.

Az ügyrendi kérdések tisztázása után a küldöttek Kárpáti Lászlót választották meg a küldöttgyűlés levezető elnökének. A küldöttgyűlés határozatképes volt, és a jogszerűségről dr. Hardicsay Sándor ügyvéd úr gondoskodott. Megválasztásra került a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők. Kárpáti László adott tájékoztatást a Szakosztályok vezetőinek és küldötteinek Küldöttválasztó értekezletek keretében történt megválasztásáról. Megválasztásra került a Szavazatszedő bizottság elnöke és tagjai is. Az elfogadott napirend szerint Asztalos István beszámolt az Egyesület 2021. évben elvégzett munkájáról és a 2022. évre tervezett tevékenységekről, valamint ismertette a Közhasznúsági jelentést. Ezt követően Koska János ismertette az Egyesület 2021. évi költségvetésének teljesítését és a 2022. évi költségvetési előirányzatot. A Felügyelő Bizottság jelentését dr. Dani Sándorné felügyelő bizottsági elnök távollétében Asztalos István ismertette. Sopronyi Gábor jelölő bizottsági elnök adta elő a Jelölő Bizottság javaslatát. Ezt követően megtörténtek a titkos szavazások.

A szavazatok összeszámlálása után Mattyasovszky Zsolnay Eszter, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. A következő három évre az Egyesület elnöksége: Asztalos István, dr. Balázsi Csaba, Ferenci Péter, Kárpáti László és Koska János. A felügyelő bizottság tagjai dr. Dani Sándor Gézáné, Bukta Attila és Fabók Zsuzsanna. Megválasztásra kerültek a bizottságok tagjai is, valamint az Építőanyag c. folyóirat Szerkesztőbizottságának elnöke, dr. Simon Andrea, valamint a lap felelős szerkesztője dr. Kurovics Emese személyében. Az Alapszabály módosításának szükségességéről dr. Hardicsay Sándor adott elő. Az Örökös tagoknak az okleveleket Asztalos István, az Egyesület újraválasztott elnöke adta át: Bódog Zsuzsanna és dr. Szépvölgyi János, Finomkerámia Szakosztály, Emszt Gyula, Kő- és Kavics Szakosztály, Kiss Róbert, Tégla- és Cserép Szakosztály, valamint Varga Oszkár György, Üveg Szakosztály. A Küldöttgyűlést Asztalos István elnöki zárszavával fejezték be. Jelenlévőket az Egyesület egy állófogadás keretében vendégelte meg.