RENDEZVÉNYEK

2018.05.15. – Vezetőségválasztás
2018-05-14 SZTE

XLIII. Tisztújító Küldöttgyűlés

Időpont: 2018. május 15. 14.00 óra
Helyszín: MESSER Hungarogáz Kft. Budapest IV. ker. (külső) Váci út 117.

PROGRAM

Megnyitó
Előadó: Asztalos István elnök

Egy téglatemplom megmentése
Előadó: Dr. Józsa Zsuzsanna c. egyetemi tanár BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

ÜGYRENDI KÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA
Levezető elnök megválasztása, SZAVAZÁS
Határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása, SZAVAZÁSOK
Tájékoztatások a Jelölő Bizottság létrejöttéről és a Szakosztályok vezetőinek és küldötteinek
Küldöttválasztó értekezletek keretében történt megválasztásáról
Szavazatszedő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, SZAVAZÁSOK
Napirend ismertetése, javaslatok, kiegészítések, napirend elfogadása SZAVAZÁS

NAPIREND
1./ Beszámoló az Egyesület 2017. évben elvégzett munkájáról és a 2018. évre tervezett
tevékenységekről. Közhasznúsági jelentés Előadó: Asztalos István elnök
2./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2018. évi költségvetési
előirányzatról Előadó: Koska János elnökségi tag
3./ A Felügyelő Bizottság jelentése Előadó: dr. Dani Sándorné felügyelő bizottsági elnök
4./ Hozzászólások, javaslatok, kiegészítések
5./ A Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése

Előadó: Sopronyi Gábor jelölő bizottsági elnök

6./ Hozzászólások, javaslatok, kiegészítések
7./ Szavazások lebonyolítása az egyes napirendekről

SZÜNET, büfé

8./ A Szavazatszedő Bizottság jelentése
9./ A SZILIKÁTIPARÉRT EMLÉKÉREM és MINISZTERI kitüntetésben részesülők méltatása
10./ ÖRÖKÖS TAGOK avatása
11./ Elnöki zárszó

A Küldöttgyűlést határozatképtelenség esetén, ugyanezen a helyen és napon, az előre kihirdetett napirendi pontokkal 14.30 órára összehívjuk.