RENDEZVÉNYEK

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – 2008.09.12-13.
2008-09-09 SZTE

A magyar perlit 50 éve és jövője a környezetvédelem
és a klímaváltozás jegyében
2008. szeptember 12-13. Budapest

„Perlit – a környezetbarát anyag”

A magyarországi perlitbányászat és perlit feldolgozás iparszerű művelése 1958-ban kezdődött. A perlittel foglalkozó szakemberek az V. Perlit Konferencián 1998-ban kezdeményezték egy nemzetközi konferencia szervezését, melyet VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítás – A magyar perlit 50 éve és jövője a környezetvédelem és klímaváltozás jegyében címmel, 2008. szeptemberében rendezett meg a Szilikátipari Tudományos Egyesület Szigetelő Szakosztálya és a Perlit-92 Kft.

A konferencia szervezésének kettős célja volt. Egyrészt megemlékezni a magyar perlit 50 évéről, másrészt felhívni a figyelmet a magyar perlit-kincsre és a fokozottabb magyar felhasználás fontosságára, különös tekintettel arra, hogy környezetbarát, természetes anyagról van szó. A intenzívebb magyar felhasználás minden területre vonatkozik, de főleg az építőipari felhasználás fokozása lenne kívánatos. Az energiatakarékosság, az épületszigetelés területén szükséges az előretörés a környezetvédelem érdekében. Persze a legfőbb feladat „jó helyen alkalmazni”.
A rendezvény összesen három egymástól elkülönülő programból tevődött össze. Szeptember 11-én a Magyar Perlit 50 éves tudományos ünnepi ülésére került sor a Magyar Tudományos Akadémián. Szeptember 12-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében zajlott a nemzetközi konferencia és kiállítás. Szeptember 13-án pedig két szakmai programra került sor, melyek keretében lehetőség nyílt egyrészt a Saint-Gobain Weber Terranova Kft . pilisvörösvári perlitduzzasztó, ill. üzem megtekintésére, valamint egy egész napos szakmai kirándulás során az olaszliszkai perlitduzzasztólátogatásra, a pálházi bánya és előkészítőmű megtekintésére, a Perlit Emlékmű avatására és a Perlit Múzeum megtekintésére.
A rendezvényeken a magyar szakemberek mellett résztvettek többek között német, osztrák, lengyel, görög, szlovák, japán szakemberek is.

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia és Kiállítást 2008. szeptember 12-én a BME Dísztermében dr. Szépvölgyi János, az SZTE elnöke nyitotta meg, és a BME nevében dr. Becker Gábor, az Építészmérnöki Kar dékánja köszöntötte a részvevőket. Ezt követően Somogyi László, nyugalmazott Építésügyi és Városfejlesztési Miniszter emlékezett a perlit történetére és építőipari felhasználására. Ezután a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese dr. Katona Gábor köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva a ma gyarországi ipari ásványbányászat egyre növekvő fontosságát és súlyát, valamint a magyar bányászat történelmi múltra visszanyúló eredményeit.
A konferencia délelőtti részében dr. Farkas Géza c. egyetemi docens, a Perlit-92 Kft . ügyvezetője ismertette a magyar perlit múltját, jelenét és jövőjét, felvázolva a bányászat, a feldolgozás és felhasználás helyzetét. Ezt követte dr. Zelenka Tibor a Miskolci Egyetem Földtan-Teleptani Tanszék c. egyetemi docensének előadása a magyar perlit földtani felépítéséről, tulajdonságairól, kialakulásáról, előfordulásáról. Dr. Ujhelyi János c. főiskolai tanár a perlit építőipari felhasználásának, felhasználhatóságának kutatási eredményeiről tartott előadást, saját eredményeit és a nemzetközi eredményekhez való hozzájárulást ismertetve.
Ezután egy blokkban külföldi előadók következtek, elsőnek a Jénai Egyetem tanára, prof. Klaus Heide számolt be a magyar perlit gáz kibocsátásával kapcsolatban végzett kutatásairól. Igen fontos eredmények, melyek jól hasznosíthatók a duzzasztási gyakorlatban is. Ezután a Wopfinger Baustoffindustrie GmbH részéről Gerhard Philipp a duzzasztás során elérhető energiatakarékosságról ismertette eredményeiket. Az energiatakarékosság nemcsak a költségekre van kihatással, de a környezetvédelem szempontjából is meghatározó. Ezt követően a KNAUF Perlite részéről Andrea Grond tartott előadást, melyben a perlit tartalmú ásványi hőszigetelő burkoló lapok gyártását, gyártástechnológiáját ismertette. Az építőipari felhasználás lehetőségének szempontjából eredményeik igen fi gyelemreméltóak. A külföldi előadások sorát lengyel beszámoló zárta, melyben a Zaklady Górniczo-Metalowe ZEBIEC S.A. részéről Pawel Gebura a termelés és értékesítés lengyelországi fejlődését mutatta be.
A konferencia délutáni blokkjában négy előadás hangzott el magyar előadók részéről. Dr. Kovács Károly az ÉMI tudományos osztályvezetője Innovációs tevékenység a perlit alkalmazásában címmel tartott előadást, de sajnos a tényleges innovációs tevékenység helyett csak az innovációs lehetőségekről, ill. a jelenleg hiányzó innovációról tudott beszámolni, természetesen a múltbéli tevékenység összefoglalásával. Pozsonyi László a Saint-Gobain Weber Terranova Kft . alkalmazástechnikai vezetője a duzzasztott perlit habarcsokban való felhasználását, az épületek energetikai javítása során történő alkalmazási lehetőségeket és konkrét megoldásokat ismertetett. Ezt követte dr. Takács János a Miskolci Egyetem docensének előadása A duzzasztott perlit, mint az egyik legfontosabb szűrési segédanyag címmel. Kutatási eredményeket és osztályozási, ill. felhasználási lehetőségeket ismertetett, bizonyítva a perlit felhasználásának sokoldalú lehetőségeit. E blokk záró-előadását Kékesy Péter a Baumit Kft. alkalmazástechnológiai vezetője tartotta. Az ipar részéről és szempontjából mutatta be a Baumit Kft . tevékenységét a perlit alkalmazásának tükrében. Befejező jelszava – „a perlitnek van jövője” – jól kifejezte a konferencia alapgondolatát.
A konferencia során Kozma Tímea építészmérnök hallgató átvehette a szervezők különdíját a korábban meghirdetett perlit pályázatra benyújtott tanulmányáért.
A nap eseményeit a tudomány, a perlit szempontjából dr. Farkas Géza foglalta össze, a konferencia Pataky Elemér zárszavával ért véget. A résztvevők a regisztrációnál megkapták az elhangzott előadásokat és néhány tanulmányt tartalmazó kiadványt, mely a jövőben jól hasznosítható a perlit további kutatása, felhasználása során. A konferencia résztvevői a Magyar Építész Kamaránál és a Magyar Mérnöki Kamaránál 2-2 kredit pontban részesültek.
A konferencia során kiállított az Anzo Kft ., a Baumit Kft ., az Eramis Kft ., és a Sika Hungária Kft . A kiállítás iránti érdeklődés – főleg a külföldiek részéről – jelentős volt.