RENDEZVÉNYEK

Üvegipari szakmai konferencia – 2011.04.19.
2011-04-19 SZTE

Üvegipari szakmai konferencia

2011. április 19-én az SZTE Üveg Szakosztálya megtartotta szokásos tavaszi konferenciáját, folytatva a hagyományokat, ismételten ipari tevékenységhez kapcsolódó környezetben – a MESSER Hungarogáz Kft. budapesti telephelyén – mintegy 45 fő részvételével. Köszönet a házigazdáknak a helyszín és a minden igényt kielégítő ellátás biztosításáért, valamint a szervezőkkel karöltve, a sikeres konferencia lebonyolításért!

 

A konferenciát Tóthné Kiss Klára, az SZTE Üveg Szakosztály elnöke nyitotta meg, üdvözölve a résztvevőket. Bevezetőjében néhány gondolatban ismertette az SZTE és az Üveg Szakosztály jelenlegi helyzetét. Tájékoztatta a tagokat, hogy ismét új jogi tagokkal bővült a Szilikátipari Tudományos Egyesület. Ettől az évtől az SZTE szakosztályi munkáit a RATH Hungária Kft. is támogatja. A Kft., nem kizárólagosan az üvegiparhoz kapcsolódó tevékenysége okán meghatározó tagja a támogatói csoportoknak: a szilikátipar egyéb területeinek is jelentős szereplője. Tűzállóanyag gyártási, kereskedelmi tevékenységükből adódóan – az üvegipar mellett a cement, fi nomkerámia, szigetelőanyag iparban is kiemelkedő a jelenlétük. A floatüveget és bevonatos üvegek széles skáláját gyártó Guardian Orosháza Kft., a hazai üvegipar egyik meghatározó szereplője, most már jogi tagként is újra támogatja az egyesületünk szakmai munkáját. Az üveghulladékok összegyűjtését és a hulladékok válogatását, tisztítását végző Humán-Szervíz Kft-t is tagjaink között üdvözülhetjük.

 

Az első prezentáció előadója, Varga Zsuzsa, a GE fényforrás üzletága üvegtechnológia laboratóriumvezetője, aki az SZTE képviseletében 2009 ősze óta részt vesz a Nemzetközi Üvegszövetség/ICG TC13-as környezetvédelmi bizottság munkájában. Először a bizottság főbb tevékenységi területeinek, működésének, a magyar üvegiparra vonatkozó megállapítások, összefüggések ismertetésére került sor az előadásában. Szó esett a munkabizottság közép és hosszú távú tevékenységéről, részleteiben tag lalva a REACH általános és üvegipart érintő kérdéseit, valamint a TC13 tagjainak közreműködését a rendelet értelmezése és alkalmazása kapcsán. Megismerkedhettünk a REACH sza bályozásához kapcsolódó új mérési elvekkel, szabványosítási törekvésekkel, korszerű leválasztás technikákkal, valamint az Európai Unión belül a különböző tagországokban a BREF módosítása következtében várható emissziós határértékek szigorításaival (tájékoztató jelleggel).

 

A következő előadást a Guardian Orosháza Kft. szakembere, Berencsi Istvánbevonósori vezető tartotta, Bevonósori technikák az üvegiparban címmel. Az előadásból megismerkedhettünk az üvegbevonás alapjaival, a „hordozó”, mint üvegfelület és a bevonat kapcsolódási, kötési lehetőségeivel.  Ismertetésre kerültek a valós réteg fajtái, a festett, a vékony bevonat, valamint a laminált üveg, kialakításuk, technológiai sajátosságaikat kiemelve. Megtudhattuk, hogyan csoportosítjuk az üveg bevonási technikákat, s ezen belül részletesebben megismerhettük a síküveg gyártásban, tömeggyártási körülmények között alkalmazható “porlasztásos” technológiát. A bevonósor típusok általános áttekintése után megismerkedtünk a bevonatok jellege alapján csoportosított, s napjaink energia-csökkentési törekvésire megoldást kínáló különböző síküveg („Low-e”, „Napvédő bevonatos” és napelem hordozó „PV”) termékekkel. Az előadás zárásaként, bepillantást nyerhettünk a jövő bevonatos üvegtermékeibe, úgymint: a síküveg, mint fényforrás, részben vagy egészben hőáteresztő, hő visszaverő, építészeti, belsőtér kialakítási, autóipari és elektronikai üvegalkalmazási lehetőségekbe.

 

A konferencia első része a RATH Hungaria Kft. bemutató előadásával zárult. A prezentáció keretében megismerhettük a Kft. alapításának történetét, a vállalat fejlődési állomásait 1891-től napjainkig, a cégcsoport felépítését, az önálló egységek főbb termékcsoportjait, az elérhető szolgáltatásokat. A résztvevők már az előadás előtt is, de a konferencia időtartama alatt, megtekinthették a RATH cég legmodernebb technológiáival gyártott üvegipar számára fejlesztett tűzállóanyag mintadarabokat. Az előadás első részének zárásaként, Magyarországtól Amerikáig megismerkedhettünk a különböző gyártóbázisokkal és az ott gyártott termék fajtákkal. Rövid kávészünet után az előadás második fejezeteként, a RATH cég üvegipari tűzállóanyag gyártási tevékenysége került részletezésre. Megismerhettük a különböző üvegipari technológiákra fejlesztett tűzállóanyag termékeket, a csomagoló, sík, üveggyapot, asztali üvegáru és technikai üveggyártás számára készült főbb termékcsoportokat. Az üveggyártási technológiák után különböző műszaki megoldások, termékalkalmazási lehetőségek kerültek bemutatásra, az üvegolvasztó berendezések főbb egységeihez leginkább illeszthető termékfajták tulajdonságainak ismertetésével. Az ipari alkalmazáson túl, megtudhattuk, egyre nagyobb igény mutatkozik a háztartásokban cserépkályha, kandalló kialakítására alkalmazható tűzállóanyagok gyártása iránt. A cég versenyképességének megőrzése érdekében, előremutatóan kell, reagáljon az új igények megjelenésére, az üveg és más tűzállóanyag alkalmazásra épülő iparágak termékeinek folyamatos fejlesztése mellett, a bővülő vásárlói kör, hagyományostól eltérő, speciális igényeit is magas színvonalon kielégítve.

 

A konferencia záró előadását Lipták György, az SZTE Üveg Szakosztályának titkára és Márkus László, a GE fényforrás üzletága üvegtechnológia programvezetője tartotta Váratlan események és megoldásaik az üvegolvasztásnál témában. Az esettanulmányok olyan üzemzavar-elhárítási helyzetek megoldásait tárták a hallgatóság elé, melyek nem kizárólag technológia vagy gyártás specifi kus ese tekben alkalmazhatók, hanem példaértékük, egyszerűségük vagy akár nagyszerűségük okán bárhol az üvegipar terü letén költséghatékony megoldást jelenthetnek termeléskiesést eredményező meghibásodások alkalmával. Megismerkedhettünk a 90-es évek elejéről, egy egyiptomi fényforrás alkat részt gyártó kemence beszakadt keramikus rekuperátor kamra tető melegjavításának, működőképessége fenntarthatóságának műszaki megoldásával, mely biztosította a folyamatos üzemelés lehetőségét a kemence tervezett nagyjavításáig. Folytatásként, a 90-es évek végéről, szintén egy fényforrásgyártó kemence üvegkifolyásból adódó termelésleállás, rekordidő alatt végrehajtott, újbóli üzembe állítás részleteiről volt szó. Az adott üveggyártás kapacitás-bővítését célozandó, elektromos pótfűtés beépítése folyt üzem alatt. A kemence fúrás során támadt nehézségek, az elégtelen fúróhűtés és az üveg kifolyását megakadályozó segédberendezések rendelkezésre állásásának hiányában az olvasztott üveg nagy része kifolyt. A fúrást végző cég képviselete helyi vezetés mellett a kemence leállítása helyett, a hőn tartás és a regeneratív rendszertől eltérő, de adott konfi gurációban megvalósítható, kereszt, dupla „U” láng járású kézzel állítható kemence-üzemmenet mellett döntött. Ezen megoldás választásával, a kárelhárítás után, két héten belül a termelés újra indulhatott. Az előadás utolsó fejezeteként Márkus László egy, az általa vezetett hibaelhárítási projekt részleteivel ismertette meg a hallgatóságot. A bemutatott esettanulmány aboroszilikátüveg olvasztás ismert velejárójával való küzdelemről szólt: az „alkáli-borátkondenzáció” okozta „regenerátorkamra-dugulás” és rácsfogyásból adódó olvasztás-üzemviteli, tüzeléstechnikai problémákról és azok megoldásáról. Megismerhettük az üzemzavar-elhárítás idejére, a tüzelés és az üzemmenet fenntarthatóságára kiépített sűrített levegő befújással történő tüzelést; a hiba mértékének feltérképezésének folyamatát, az alkal mazott modern kemence-diagnosztikai eszközök fontosságát, a kamratöltet-üzem alatti cseréjének műszaki megoldását a folyamatos termékgyártás biztosítása mellett. Hangsúlyozásra került a tudatos tűzállóanyag választás szerepe a kamra élettartamra gyakorolt hatását figyelembe véve. Egy újabb kiváló példát láthattunk szakmailag megvalósítható, költségkímélő hibamegoldásra. Az előadás végére az is kiderülhetett a hallgatóság számára, hogy hasonló problémák előfordulásának elkerülése céljából a legjobb elérhető technológiák alkalmazása, akár az oxigénes, akár az elektromos üvegolvasztás megvalósítása jelenthet csak megnyugtató, felhasználó barát megoldást.

 

A konferencia zárásaként Lipták György, az Üveg Szakosztály titkára foglalta össze a nap fontosabb mozzanatait. Megköszönte az előadók felkészülését, a hallgatóság aktív részvételét, majd külön köszönetet mondott a házigazda szerepét ismét elvállaló MESSER Hungarogáz Kft-nek a konferencia szponzorálásáért, és azért is, hogy méltó körülményeket teremtett a rendezvény sikeres lebonyolításához.