RENDEZVÉNYEK

Üvegipari Szakmai Konferencia – 2010.05.05.
2010-05-05 SZTE

Üvegipari Szakmai Konferencia

Az SZTE Üveg Szakosztálya 2010. május 5-én tartotta a szokásos első félévi szakmai konferenciáját Budapesten, a GE Hungary Kft.-nél, Vámos Zoltán,
GE Global Lighting Technology Igazgató támogatásával. Az SZTE Üveg Szakosztályának vezetősége ez úton is szeretné megköszönni a vendéglátónak
a szíves fogadtatást, és a program szervezésében, elő készítésében résztvevő kollégáknak a kitartó munkát.
Az érkező vendégek a GE Lighting – Fényforrás üzletág új arculatát, az új fényforrások adta világítási lehetőségeket bemutató, újonnan átépített vendégfogadó helyiségen keresztül juthattak be a konferencia helyszínére, ahol további érdekes, a hagyományos „üvegből” készült fényforrás alkalmazásokkal is megismerkedhettek.
A konferenciát Lipták György nyitotta meg. Az első előadásban Dr. Balázs László, a GE Hungary Kft. fejlesztési igazgatója ismertette meg a jelenlevőket a GE és Tungsram cég rövid történetével, a két cég múlt század elejére visszanyúló fényforrás-fejlesztéssel kapcsolatos üzleti és együttműködési kapcsolataival. Bepillantást nyerhettünk a fényforrásipar jelenlegi helyzetébe, és képet kaptunk a jövőbeni fejlődési irányt és trendeket illetően. Lipták György fejlesztési igazgató a fényforrásgyártással kapcsolatosan rávilágított a fényforrás és üvegipar fejlődésének szoros kapcsolatára. Ezen előadás keretében megismertük a GE-TUNGSRAM különböző telephelyeinek üveg vonatkozású fejlődési szakaszait: az egyes üveggyártási technológiák meghonosításának történeti hátterét a főbb beruházási mérföldkövek kiemelése mellett. A következő prezentáció első részében rövid fényforrás-
fejlesztési áttekintést kaphattak a jelenlévők Dr. Balázs Lászlótól, kitérve a környezeti és energiagazdálkodási kormányrendeletekhez és törvényi
rendelkezésekhez köthető befolyásoló tényezők fény forrás-fejlesztésre, újtermék tervezésre gyakorolt hatásmechanizmusairól.
A GE fényforrásgyártás fejlesztési irányvonalát, stratégiáját a GE Hungary Kft. technológiai laborvezetője, Varga Zsuzsanna ismertette. Előadásában
az üveg, mint alkatrész különböző lámpa termékekben játszott szerepéről, az üvegtulajdonságokról, a gazdasági folyamatokhoz igazodó üvegtechnológiai, keverék-összetétel fejlesztési lehetőségekről adott általános képet a hallgatóságnak.
A záró prezentáció a GE európai operációjának és a technológia szervezet fejlesztő csapatának 2009. évi legjelentősebb beruházási projektjéről, a budapesti keményüveg-gyártás oxigén-tüzelésre történő átállításáról, korszerűsítéséről hangzott el Márkus László projektvezető (Üvegtechnológia, GE Hungary Kft.) előadásában. A prezentáció kitért a technológiai váltás szempontjainak ismertetésére, hangsúlyozva az energia hatékony, alacsony karbantartási igényen túl a korszerű fényforrásgyártás által támasztott megemelkedett minőségi elvárásoknak megfelelő üvegolvasztás megvalósíthatóságát. Ismertetésre kerültek a projekt tervezés és megvalósítás szempontjai, különös tekintettel a környezetvédelmi fejlesztési szempontokra, melyeket a kemence és a technológia tervezése, beüzemelése során a munkában résztvevő mérnökök mindig szem előtt tartottak. A jelenlévők összehasonlító képet kaptak a lebontott regeneratív keresztlángú, boroszilikát üvegolvasztó kemence működési nehézségeiről, összevetve azokat az új fejlesztésű, magas minőségi követelményeket kielégítő, környezetbarát gyártástechnológiát, alacsonyabb CO2 és NOX kibocsátást biztosító oxigéntüzelésű olvasztó kemence üzemeltetési tapasztalataival.
Az előadások után, a következő programszakasz bevezetéséül Margit Ferenctermelési igazgató a GE Hungary Kft. részéről köszöntötte a megjelenteket, ismertette a gyárlátogatással kapcsolatos tudnivalókat. A vendégek három fő folyamatot tekinthettek meg: kerámia fém-halogén lámpák gyártása és összeépítése; H4 –H7 autólámpák gyártása és össze szerelése; az újonnan épült boroszilikát üvegolvasztás és az üveggyártás folyamata. A gyárlátogatások után mindenki új élményekkel gazdagodva térhetett vissza a konferencia terembe, ahol Tóthné Kiss Klára az SZTE Üveg Szakosztály elnöke összegezte a nap eseményeit, köszönetét fejezte ki a szervezésért, a részvételért és a vendégszeretetért, melyet a vendéglátó biztosított az eseményhez.