RENDEZVÉNYEK

Beszámoló az Üvegipari Szakmai Konferenciáról
2018-06-21 SZTE

Üvegipari Szakmai Konferencia – 2018.04.24.

Az SZTE Üvegszakosztálya 2018. évi tavaszi szakmai konferenciáját április 24.-én Dunakeszin rendezte meg a Lighttech Lámpatechnológiai Kft. meghívására, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a Lighttech Kft. tulajdonosának Sauska úrnak, valamint a gyár vezetőinek és valamennyi munkatársának.

Lipták György az SZTE Üveg Szakosztályának titkára, a konferencia levezető elnöke megnyitójában ismertette a szakmai nap programját.

Speciális lámpagyártás a Lighttech Kft.-ben
Előadó: Hősi István gyárvezető, Lighttech Lámpatechnológiai Kft.

Hősi István gyárvezető előadásában bemutatta a Kft. útját a kezdeti lámpagyártás indulásától az üvegcső gyártásán keresztül napjainkig. Tájékoztatást kaptunk a termékeikről, melyek többségében az export piacon találnak gazdára. Egy sikeres gyárról kaptunk hiteles képet, mely a mindennapok versenyében áll helyt a piacon.

Speciális lámpaigényeket kielégítő üvegcső-gyártás
Előadó: Takács Tamás üveggyár-vezető, Lighttech Lámpatechnológiai Kft.

A Kft üveggyártása a 2000-es évek elején indult. Speciális lámpaigényekhez kellett a csöveket gyártani, speciális méretekkel és speciális fényáteresztő tulajdonságokkal. A különböző fényáteresztésű csövek gyártásához különböző összetételű speciális üveg szükséges, az alapanyagok cseréje, egy-egy üvegváltás termelés kieséssel jár. Két kemencében történik az üvegek olvasztása. A csőhúzás kétféle eljárással történik, a nagyobb kapacitású végtüzelésű kemencén a Vello, míg a kisebb oxigén tüzelésű kemencén Danner eljárással húzzák a különböző átmérőjű csöveket.

Szemelvények a 2017. júniusi trencsénteplici Üveg konferenciáról
Előadó: Simon Andrea docens, Miskolci Egyetem, Kerámia és Polimermérnöki Intézet

Dr. Simon Andrea docens szemelvényeket mutatott be a 2017-es Szlovákiai Üvegipari szimpózium előadásaiból. A trencsénteplici Üveg konferencia a Szlovák és Cseh Köztársaságok rendezésében az üveg hibáinak vizsgálatairól, okairól és a megelőzés fontosságáról szólt, érintve egyéb területeket is. A több mint 100 résztvevő értékes előadásokat hallgathatott és válogathatott a kiállított poszterek témáiból. Külön előadás mutatta be szűkebb régiónk a Közép-Európai üveggyártás történetét. A résztvevők részére a rendezők gyárlátogatást is szerveztek. 

 Az ICG TC13 nemzetközi környezetvédelmi munkabizottság tevékenységének bemutatása
Előadó: Varga Zsuzsanna laboratóriumvezető, Tungsram Operations Kft.

Évente két alkalommal ülésezik az ICG környezetvédelmi műszaki bizottsága. Ez évben a British Glass-nál tartotta ülését a bizottság. A bizottsági ülés egyik fontos témaköre a korszerű leválasztási technikák üzemi tapasztalatai voltak. Ennek keretén belül a katalitikus kerámia szűrőgyertyás leválasztók üzemelési tapasztalatainak rendszeres nyomon követéséről számoltak be azok az üzemek, melyeknél tesztelik a berendezéseket. 10 ilyen berendezés üzemel a világon, melyből 5 adatainak gyűjtése és feldolgozása van folyamatban a TC13-ban.
Rendszeres beszámolók és tapasztalatcsere zajlik a kibocsájtott komponensek mérési eredményeiről az alkalmazott mérőberendezések ill. módszerek alkalmazhatóságáról.
Kristályos kvarc tartalmú finom porok kezelése, a kristályos kvarc finom frakciója belélegezve ártalmas, tüdőben szilikózis okozója lehet. Szigorodó nemzetközi előírások és a vizsgálatok tökéletesítése mellett az eredmények értékelése is igen fontos feladat.
A bizottság működése jelentős mértékben segíti a termelőüzemek azon törekvését, hogy élhető környezetben végezzük a munkánk.

Ipari forradalom hatása az üvegiparra / How the Industrial Revolution 4.0 will impact Glass Industry
Előadó: Miroslav Kováč területi vezető, Glass Service Inc. (Csehország)

Mára a technikai fejlődés olyan magas szintet ért el, hogy azt az ipari forradalom újabb szakaszaként értelmezi a világ. Az internet ma már mindenhol elérhető, gyorsasága, sávszélessége olyan határokat ért el, hogy az ipari berendezések adatainak gyűjtésén túl azonnali analíziseket végezhetnek, segítve ezzel a döntések műszaki előkészítését. Ipar 4.0 gyárakban a kiber-fizikai rendszer figyeli a fizikai folyamatokat.
Az üvegipar nagyon sok helyen alkalmaz High Tech berendezéseket, melyek segítségével olyan bonyolult folyamatok vezérlésére alkalmasak, mint az üvegolvasztás és kondicionálás, valamint az üveg feldolgozása (GS vizuális és infravörös kamera). U-lángú kemence teljesen automatikus hőmérséklet szabályozása a GS EXPERT SYSTEM-mel történik. A Glass Service komplett megoldásokat kínál az Üveggyáraknak. Az ipar 4.0 mai trendje az üveggyártást az üvegolvasztási folyamat további automatizálására ösztönzi.

Hozzászólásra, további kérdésekre minden előadás után lehetőséget biztosítottunk.
A konferencia utáni közös ebéden baráti beszélgetések formájában tovább folytattuk a „szakmai konzultációt”, majd üzemlátogatás keretében a gyártás részleteivel ismerkedhettek meg a konferencia résztvevői.

Az elhangzott előadások a címekre kattintva letölthetők.