RENDEZVÉNYEK

Üvegipari Szakmai Konferencia – 2017.04.25.
2017-04-25 SZTE

Üvegipari Szakmai Konferencia

Az SZTE Üvegszakosztálya 2017. évi tavaszi szakmai konferenciáját április 25-én Orosházán a Guardian magyarországi gyáránál tartotta, mely a hazai síküveg gyártás bázisa. A tartalmas programot és a szívélyes vendéglátást, melyben a gyár részesítette a csoportot, ezúton is szeretnénk megköszönni a Guardian Orosháza Kft. vezetőinek és valamennyi munkatársának.

Az SZTE Üveg szakosztálya nagylétszámmal képviseltette magát a konferencián. Az érdeklődők – kilométert és időt nem sajnálva – az ország távoli városaiból is elutaztak az üvegipar szakmai összejövetelére. A szakirányú felsőoktatás fiatal képviselőit is örömmel láttuk a szakmai napon.

A gyárlátogatással egybekötött konferencián 4 előadásban kaptunk részletes, szakmai tájékoztatást a Guardian Orosháza Kft-ről, a gyárban történt környezetvédelmi és technológiai fejlesztésekről, melyhez szorosan kapcsolódott a Glass Service egyik legújabb fejlesztése.

 

1. Guardian Orosháza Kft. bemutatása

Előadó: Berencsi István minőségirányítási vezető

Az előadásból áttekintést kaptunk a Guardian gyárak Európai indításairól, termékeiről és fejlesztéseiről 1981-től napjainkig, Luxemburgtól (1981) a Don melletti Rostovig (2012). Az orosházi gyár fejlődéséről, fejlesztéseiről, termékeiről teljes részletességgel halhattunk.

Guardian Orosháza Kft. bemutatása

 

 2. NOx kibocsátás csökkentése szelektív katalitikus redukció (SCR) technológiával, beüzemelési és alkalmazási tapasztalatok a Guardian Orosháza Kft-nél

Előadó: Emhő Tamás létesítmény mérnök

NOx kibocsátás csökkentése szelektív katalitikus redukció (SCR) technológiával, beüzemelési és alkalmazási tapasztalatok a Guardian Orosháza Kft-nél

A környezetvédelemre vonatkozó előírások betartása minden olyan tevékenységre vonatkozik, mely valamilyen formában szennyezheti a környezetet. Az üveggyárak esetében az üveg olvasztásakor keletkező füstgázban a por, NOx, SOaszennyező anyagokA gyárak már a tervezés stádiumában számolnak a környezetvédelemmel kapcsolatos költséggel. A környezetvédelemi előírások folyamatosan szigorodnak, és ha nem rendelkeznek olyan szűrő- semlegesítő berendezésekkel a gyárak, amelyek a hatályos rendeletek szerinti emissziós értékek biztonságos betartáshoz szükségesek, akkor ezeket pótlólag szükséges beépíteni. A környezetvédelmi előírások olyan értékben szigorodtak az elmúlt években, hogy a Guardian orosházi gyárában 2015-2016-ban kellett beépíteni az NOx csökkentését biztosító SCR technológiát, melyekről részletes tájékoztatást kaptunk az előadásban.

 

3. XRF vizsgálatok a gyakorlatban a Guardian Orosháza Kft-nél

Előadó: Zsíros Gyöngyi float sori technológus

A float üvegekkel szemben támasztott követelmények szigorú technológiai paramétereket és alapanyag minőségi követelményeket kívánnak meg. A fejlesztésekhez és az ellenőrzésekhez szükség volt egy olyan berendezés beszerzésére, mellyel könnyebb és gyorsabb:

 • a floatüveg, mint termék elemzése,
 • az alapanyagok ellenőrzése,
 • az üvegcserép elemzése,
 • keverék homogenitásának mérése,
 • az üveggyártás, mint folyamat ellenőrzése,
 • EC üveg Fe2O3-tartalmának szigorúbb és gyakoribb ellenőrzése,
 • az elemzések felgyorsítása az eddigiekhez képest,
 • megnövekedett mennyiségű minta elemzésének lehetősége.

A röntgen-fluoreszcens analízis (XRF) egy roncsolás mentes, anyagvizsgálati módszer, ahol a méréssel elemi összetételt lehet meghatározni. ZSX Primus IV rtg készülék jelenleg az egyik legmodernebb új fejlesztése a RIGAKU cégnek. Ezt a berendezést szerezte be 2016-ban a Guardian Orosháza Kft, és üzemelteti 2017-től.

Az előadás bemutatta a berendezés használatát és a vizsgálatok eddigi eredményeit.

 XRF vizsgálatok a gyakorlatban a Guardian Orosháza Kft-nél

 

4. Üvegolvasztás automatizálásának továbbfejlesztése az ES IIITMkorszerűsített professzionális folyamatirányító rendszer és a keverékleolvadás képi elemző szoftvere segítségével (Advanced Expert control system ES IIITM and batch imaging software for an improved automatic melter operation)

Előadó: Miroslav Kovác, területi vezető, Glass Service Inc. (Csehország)

Az ESIIITM szoftver az üveggyártás főbb folyamatait képes ellenőrizni és szabályozni. Az Operátor 8 órán keresztül nem tud mindenre 100%-osan figyelni, viszont a szoftver segítségével el tudja látni a feladatát. A ES IIITM hibátlanul ellenőrzi és szabályozza:

 • az olvasztókádat,
 • a keverék adagolást és az üvegszintet,
 • a tüzelésnél a O2 és CO, NOx –ot,
 • a munkakádat,
 • az adagoló csatornát, kondicionálást,
 • az ónfürdő állapotát,
 • a hűtőszalag paramétereit.

A szoftver fejlesztése folyamatosan történik. A kamera szoftver képi lehetőségei széleskörűek. A tárolt képek alapján analizálhatók az olvasztási folyamatok

Üvegolvasztás automatizálásának továbbfejlesztése az ES IIITMkorszerűsített professzionális folyamatirányító rendszer és a keverékleolvadás képi elemző szoftvere segítségével 

 

ES IIITM  kamera szoftvere folyamatosan figyeli és regisztrálja

 • a keverék eloszlást,
 • a keverék lefedettségét,
 • a keverék mennyiségét,
 • az olvadási határt (kritikus helyzet),
 • meghatározható a keverék pontos leolvadási vonala.

A futó- és tárolt adatok interneten keresztül akárhonnan ellenőrizhetők.

 

5. Termékfejlesztések a Guardian Orosháza Kft-nél: ExtraClear üveg, ClimaGuard Premium2 termékek

Előadó: Rési József termelés vezető,

Berencsi István minőségirányítási vezető

A Guardian Orosháza Kft-nél a legújabb termékfejlesztéseknek két fő célja volt:

 • lehetővé tenni egy magasabb fényáteresztésű (min.88.3%) bevonatos termék gyártását,
 • kompatibilissé válni az európai Guardian float termékekkel.

Meg kellett oldani az üveg vasoxid-tartalmának csökkentését (470 ppm alatt). Ehhez egyrészt a régi homok kiváltását kellett megtervezni, és végrehajtani, másrészt átalakításokat kellett végezni a keverőházi soron is. Az előző előadásban hallott alapanyag- és üveg ellenőrző berendezés beruházás is (ZSX Primus IV) a projekt része volt, hiszen a változtatásokat gondosan elő kellett készíteni, és az eredményeket folyamatosan ellenőrizni kellett, és kell a gyártás során is.

A project másik részét képezte egy magasabb fényáteresztésű bevonatos termék ClimaGuardTM Premium 2 (CGP2) gyártása, ugyanis a piaci igény zöme a magasabb fényáteresztésű bevonatos termék ClimaGuardTM Premium 2 (CGP2) felé tolódott el.

Termékfejlesztések a Guardian Orosháza Kft-nél: ExtraClear üveg,ClimaGuard Premium2 termékek