RENDEZVÉNYEK

Üvegipari Szakmai Konferencia – 2016.11.15.
2016-11-15 SZTE

Üvegipari Szakmai Konferencia

Az SZTE Üvegszakosztály őszi programjához, a Messer Hungarogáz Kft. biztosította ez évben is a helyet az átépített, modernizált oktatási és képzési központjában. Ezúton szeretnénk gratulálni és egyben köszönetet mondani, hogy a megújított épületben tarthattuk 2016.11.15-én az Őszi Szakmai Konferenciánkat.

 

A szakmai konferenciát Lipták György a SZTE Üvegszakosztály titkára a Konferencia levezető elnöke nyitotta meg.

 

 

A Konferencia keretében az alábbi négy előadás hangzott el:

 

1. Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi vizsgálata és feszültségmérési lehetőségek az üvegben

Előadó: Jakab András doktorandusz, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Dr. Nehme Kinga egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

 

 

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi vizsgálata 
Feszültségmérési lehetőségek az üvegben 

A XXI. századi építészetben új szerkezeti anyagok jelentek meg, amelyek a korábbi években nem ilyen nagy számban voltak jelen a piacon. Ez az egyik ilyen anyag a húzott síküveg, amely többnyire feldolgozott formában ( fúrva, csiszolva, hőkezelve, ragasztva) jelenik meg az építészetben.

A gyártó cégek rendelkeznek azokkal a gépsorokkal amelyekkel elvégzik a szükséges műveleteket, de sok esetben elmaradnak az előzetes számítások, és a minőséget igazoló mérések, illetve ezek leírása. Jakab András, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék doktorandusza előadásában bemutatta a síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi vizsgálatára kifejlesztett módszert.

Az előadó doktori munkájának célkitűzései:

 • Tervezési szabványok hiányának pótlása
 • Szerkezeti hierarchia
 • Üvegoszlopok viselkedésének megértése
 • Tervezési szempontok, biztonság

 

2. Természetes eredetű Ca-foszfát adalék hatása bio-üvegkerámiák tulajdonságaira

Előadó: Dobrádi Annamária PhD hallgató, Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet

 

Dobrádi Annamária PhD hallgató a Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézetéből arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy hol tart ma a tudomány és az ipar a bio-üvegkerámiák előállításában és hogy a természetes eredetű Ca-foszfát adalék milyen hatással van a bio-üvegkerámiák tulajdonságaira.

Különböző inplantátumok készülnek bio-üvegkerámiából, melyek nélkülözhetetlen anyagai a modern sebészeti beavatkozásoknak.

Ezek a bioaktív anyagok:

 • Átmenet a bioinert és biológiailag lebomló vagy felszívódó anyagok között
 • Beültetés során erős kötés a szomszédos szövetekkel
 • Egy biológiailag aktív CHA rétegen keresztül kapcsolódnak az élő csonthoz
 • Ez a fázis kémiailag és szerkezetileg megegyezik a csont ásványi fázisával
 • HA, SiO2 bázisú kerámiák, bioaktív üvegek, bioaktív üvegkerámiák, bioaktív kompozitok.

 

Természetes eredetű Ca-foszfát adalék hatása bio-üvegkerámiák tulajdonságaira 

 

A PhD kutatási téma:

 • Bioaktív üvegkerámiák előállítása állati csontból származó Ca foszfát adalékkal, a felhasználhatóság vizsgálata
 • A kiindulási összetétel hatása a különböző hőmérsékleten hőkezelt üvegkerámiák tulajdonságaira
 • Fázisösszetétel, porozitás, morfológia, oldhatóság
 • Mikrokeménység, szilárdság, plazmaszórási kísérletek.

 

3. Üveghibák kiküszöbölése / Elimination of glass defects

Előadó: Miroslav Kovác területi vezető, Glass Service Inc. (Csehország)

 

Miroslav Kovác  rövid bemutatkozásában megismerhettük a Glass Service Inc cseh cég tevékenységét, melynek fő tevékenységi köre:

 • Az üvegolvasztási folyamat optimalizálása érdekében folytatott tanácsadás és „szoftveres eszközök” kifejlesztése
 • Laboratóriumi szolgáltatások

Az előadó a következő témákat tekintette át:

 • Hibaanalízis az üvegben és a buborékok forrásának tanulmányozása
 • Hibaanalízis – buborék, kő és huzal
 • A buborék forrásának beazonosítási eljárása
 • A buborék kialakulási mechanizmusa alapján a forrás kategorizálása
 • A buborék tulajdonságai és a feltételezett összetétele a termékben beazonosítás

 

Az előadásban érdekes vizsgálatokról és berendezésekről kaptunk tájékoztatást, melyek segítségével meghatározható az üvegolvasztás folyamán keletkező buborékok nagysága, mennyisége és a buborék belsejében meghatározható a gáz összetétele és a buborékban levő belső nyomás. Az buborék összetételének ismeretében a kiváltó ok is felfedhető, aminek  alapján az megszüntethető, illetve megelőzhető.

 

Üveghibák kiküszöbölése / Elimination of glass defects 

 

A buborék típusa a keletkezési mechanizmus alapján:

 • üvegkeverék lebomlása (elsődleges forrás)
 • gócképződés (nukleáció) okozta buborék
 • elektrokémiai reakció okozta buborék
 • vegyi reakcióból származó buborék
 • mechanikusan formálódó buborékok
 • tűzálló anyagból felszabaduló buborék

 

Kemence olvasztókád modellezés

A modellezés segít a kemence üzemeltetés optimalizálásában az alábbi területeken:

 • üvegminőség
 • energiahatékonyság
 • kemence élettartam

A leggyakrabban alkalmazott megoldás az üvegminőség javítására és a kapacitás növelésére az elektromos pótfűtés, amellyel javul a hőbevitel a keverékbe és az olvadékba.

 

Az elektromos pótfűtés – tervezés lépései:

 • Kemence adatok gyűjtése
 • Az elektromos pótfűtés modellezése
 • Az elektromos pótfűtés megtervezése és a rajzok elkészítése
 • A berendezés legyártása
 • Az elektromos pótfűtés installálása és üzembe helyezése
 • Segítségnyújtás az üzemindítás és a garancia teszt alatt
 • Utólagos szerviz és felülvizsgálat

 

4. Üveg és fény

Előadó: Bohus Zoltán a Nemzet művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas üvegszobrász, ny. egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

 

Végezetül betekintést nyerhettünk Bohus Zoltán a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas üvegtervező, üvegszobrász, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ny. egyetemi tanárának munkásságába 1964 évi pályakezdésétől napjainkig.

Üveg és fény 

 

Bohus Zoltán kezében az egyik legkeményebb anyag is megszelídült. Maradandókat alkotott az üveg szobrászatával. Megtanult csiszolni, polírozni és egyéb mesterségeket, hogy művészi alkotásokat tudjon készíteni különleges anyagokból. A kezdeti korszakaiban nem csak az üveggel foglalkozott, a vas és a bronz is kedvenc anyagai voltak, a 80-as évek elejétől azonban mindinkább jellemző lett művészetére a ragasztott és csiszolt síküveg kompozíciók alkotása. Műveinek lényege az üveg átlátszóságának, a csiszolatok fénytörésének  kihasználása, így a térplasztikán belül megjelenő fény játéka csodálatos kompozíciókat hoz létre, melyek a sajátmaga által készített és bemutatott fotókon is ragyogóan érvényesültek.

Munkáit és nevét külföldön is jól ismerik és elismerik, ezt számos bel- és külföldi  kiállítás és díj, neves közgyűjteményekben pl.a Corning Múzeumben őrzött művének megbecsülése  is mutatja.

 

A Őszi Szakmai konferenciát Tóthné Kiss Klára, SZTE Üveg szakosztály elnöke zárta megjegyezve, hogy jó volt látni a résztvevők között a fiatalokat is, akik mostanában egyre nagyobb számban vesznek részt az összejöveteleinken.