HASZNOS

Nyilvános konzultáció – 2018.01.22-2018.04.16.
2018-01-31 Toth-Asztalos Reka

Nyilvános konzultáció az épület-, illetve infrastruktúra-építéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

A konzultáció célja
Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet az épület-, illetve infrastruktúra-építéshez használt termékekre vonatkozó egységes piaci szabályokat rögzíti. A rendelet meghatározza az építési termékek teljesítményének értékelésére és az értékelés eredményének közlésére vonatkozó szabályokat. Ennek során egy közös, EU-szerte használandó (elsősorban a harmonizált európai szabványok és az európai értékelő dokumentációk szövegén alapuló) műszaki nyelvet kell használni. Az építési termékekről szóló rendelet előírásaival összhangban értékelt építési termékek viselhetik a CE-jelölést. Az uniós országok hozhatnak rendelkezéseket az épületek és infrastruktúra tervezésére és biztonságosságára vonatkozóan, feltéve hogy a rendelkezések megszövegezése során a CE-jelöléssel ellátott termékekre vonatkozó közös műszaki nyelvet használják. Ezt azért fontos, hogy megbízható és összehasonlítható információk álljanak a szakemberek, a hatóságok és a fogyasztók rendelkezésére az építési termékek teljesítményéről, melyek birtokában össze tudják hasonlítani a különböző országok különböző gyártóinak termékeit. Így elkerülhető, hogy egyes termékek forgalmazását megtiltsák bizonyos nemzeti piacokon pusztán azért, mert egy másik országban állították őket elő, illetve egy másik országban vizsgálták a teljesítményüket.

Ez a nyilvános konzultáció azt a célt szolgálja, hogy az érdekelt szervezetek és a magánszemélyek kifejtsék véleményüket az értékelés és a hatásvizsgálat tárgyát képező legfontosabb kérdésekben, s ezáltal részt vegyenek az esetleges jogszabályjavaslat előkészítésében. A korábbi konzultációkhoz hasonlóan e konzultáció is fontos adalékként fog szolgálni a Bizottságnak az értékelés és a hatásvizsgálat, valamint – amennyiben az értékelés eredménye alapján módosítani kell az építési termékekre vonatkozó uniós szabályokat – a jogalkotási javaslat kidolgozása során.

Véleményt nyilvánítani 2018. április 16-ig lehet, ezen online kérdőív kitöltésével.

A kérdőív az EU 23 hivatalos nyelvén érhető el, és a válaszokat e nyelvek bármelyikén be lehet nyújtani.

További információ: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_hu