RENDEZVÉNYEK

KŐ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2008 – 2008.10.16.
2008-10-16 SZTE

KŐ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2008

A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya 2008. október 16-án rendezte meg az iparág hagyományos seregszemléjét, a KŐ- és KAVICSBÁNYÁSZ NAP 2008 szakmai konferenciát. A kétévenkénti központi rendezvénynek idén a Hunguest Hotel Griff konferenciaterme adott otthont. A konferencia szervezésében közreműködőként a Magyar Bányászati Hivatal, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék és a Magyarhoni Földtani Társulat vett részt.

A konferencián, melyet az Egyesület nevében köszöntőjével Asztalos István főtitkár nyitott meg, a kő- és kavicsipart foglalkoztató kérdések kerültek megbeszélésre és több előadás után hosszantartó megvitatásra. A levezető elnöki feladatokat nagy rutinnal Serédi Béla társelnök látta el. Az Útügyi Műszaki Előírások minősítési kérdéseivel az aszfaltútépítés területén Pallós Imre és Orbán Balázs foglalkozott. Az előadás két része egymásra épülően, de külön-külön is önálló előadásként a zúzottkövek szemszerkezetének minősítési kérdéseivel a gyártás és gyártásellenőrzés szabvány szerinti kérdéseivel foglalkoztak. Szabó Mátyás előadásának címében ígértekkel szemben, általános érdeklődésre számot tartóan, a minőségtanúsítás általános kérdéseivel foglalkozott. Példaként a BASALTKŐ Kft -nél működő minőségtanúsítási rendszert ismertette. A vasúti ágyazati kőanyagok új európai szabvány szerinti minősítésének kérdéseivel Kemény Ágnes előadása foglalkozott. Ez az előadás váltotta ki az egyik legnagyobb hozzászólási kedvet. Nemcsak iparágunkat érintő, hanem általános oktatáspolitikai kérdésekkel foglalkozott Grünwald Ferenc előadásában, melyben a szakmunkásképzés új rendjét ismertette és szembesített bennünket ennek nehézségeivel. A jövőben, a szakmunkásképzésben fokozott felelősség hárul a bányaüzemekre és az üzemek által igényelt továbbképzésekre. Érdekes színfoltja volt a konferenciának Lorberer ÁrpádHőbányászat a kőbányában címmel megtartott előadása, melyben a geotermikus energia hasznosíthatóságának lehetőségére hívta fel a kő- és kavicsbányászok figyelmét. Gárdai Szabolcs és munkatársai a mobil osztályozó és törőgépek hasznosíthatóságát mutatták be ismertetve a különböző célra használható berendezések műszaki paramétereit. Előadásukat a bemutatottakon kívül prospektusanyaggal is gazdagították. Programba illesztetten a konferencia résztvevői szeretettel köszöntötték Dr. Kertész Pált 80. születésnapja alkalmából. A köszöntőt az Ünnepelt meleg szavakkal köszönte meg.
A konferenciát jó hangulatú baráti és szakmai beszélgetésre is alkalmas fehérasztal melletti „állófogadás” zárta. A visszajelzések ismeretében megállapíthattuk, hogy sikeres konferenciát tartottunk.

A konferencián elhangzott előadások:
Pallós Imre-Orbán Balázs: Új előírások szerinti zúzott kőanyagok az aszfaltútépítésben
Szabó Mátyás: Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban
Kemény Ágnes: Vasúti kőanyagok minősítésének kérdései
Grünwald Ferenc: A felnőttképzés változásai, az új OKJ vizsga követelményrendszere
Lorberer Árpád: Hőbányászat a kőbányákban
Gárdai Szabolcs: Mobil gépek a bányászatban