HÍREINK

Elhunyt Prof. Dr. Gömze A. László
2022-02-02 SZTE

Prof. Dr. Gömze Antal László (1950-2022)

Mély megrendüléssel adjuk hírül, hogy 2022. január 18.-án Prof. Dr. Gömze Antal László, a Miskolci Egyetem, Kerámia és Polimermérnöki Intézetének professzor emeritusa, a Szilikátipari Tudományos Egyesület által kiadott Építőanyag c. online folyóirat (Journal of Silicate Based and Composite Materials) szerkesztőbizottságának elnöke életének 72. évében nem várt hirtelenséggel elhunyt. A Miskolci Egyetem elismert oktatóját, szakterületének kiváló ismerőjét az egyetem saját halottjának tekinti, és emlékét kegyelettel megőrzi.

Gömze Antal László 1973-ban szerzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet a moszkvai V.V. Kujbisev Építőmérnöki Egyetemen. Ezután Budapesten, az Épületkerámia-ipari vállalatnál kezdte meg pályafutását tervező, szerkesztő munkakörben. 1975-től a KEVITERV vállalatnál osztályvezetőként, majd 1977-től 1986-ig már a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen dolgozott, mint egyetemi tanársegéd, majd adjunktus. Ezen időszak alatt egyetemi munkáját megszakítva, a moszkvai Mengyelejev Kémiai-technológiák Egyetemen okleveles szilikátvegyészként végzett 1979-ben, majd szintén Moszkvában 1981-1984 között aspiráns, majd 1985-ben megszerezte doktori fokozatát. 1986-ban felkérték a Hollóházi Porcelángyár vezetésére, ahol vezérigazgatóként dolgozott 1990-ig.

1990-1993 között saját cégét vezette, majd 1993-tól ismét a Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékén dolgozott, mint egyetemi docens, szakcsoportvezető, szakirány vezető. Feladata a szilikátipari gépészeti főszakirány, a kerámiák és kompozitok kiegészítő szakirány működtetése, valamint ipari kutatások szervezése, irányítása volt. Ekkoriban több nemzetközi pályázatot is nyert, és jó kapcsolatot alakított ki több európai egyetemmel, ahová hallgatóit tanulmányútra küldte.

1999-ben felkérték, hogy vegyen részt a Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karán az anyagmérnök oktatásban. A karon megalapította a Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszéket, melynek vezetője volt egészen 2014-ig. Kidolgozta a szilikáttechnológiai BSc, valamint a Kerámia- és Szilikátmérnöki MSc szakirány struktúráját és tantervi programját. Egyetemi oktatóként aktívan részt vett a doktori képzésben is, ahol 4 fő végzett irányítása alatt.

Több szabadalom, 5 könyv és több mint 250 tudományos cikk szerzője vagy társszerzője volt, a legtöbb cikke 2008 előtt magyar vagy orosz nyelven készült.

2012 óta a Tomsk State University, Russian Federation, vendégprofesszora is volt, ahol a mérnökfizikus MSc és PhD képzésben vett részt.

2020-ban egyetemi tanárként vonult nyugdíjba, de hirtelen bekövetkezett haláláig továbbra is közreműködött az egyetemi oktatásban és a doktoranduszképzésben is.

Az oktatási tevékenység mellett számos kutatás-fejlesztési munkában vett részt effektíven vagy irányítóként egyetemi munkatársaival vagy céges szakemberekkel, hiszen rendkívül szerteágazó, és jó szakmai kapcsolatot ápolt szinte minden kerámia- és szilikátipari vállalattal.

Egyetemi életútja mellett Gömze A. László tudományos és szakmai közéleti tevékenysége is rendkívül sokrétű és szerteágazó volt.

Több mint 20 európai és nemzetközi konferencián tartott plenáris előadást, illetve több mint 50 rangos nemzetközi konferencián szóbeli előadást.

2012-től kezdve óriási lelkesedéssel és kitartással hívott életre több magyarországi nemzetközi konferenciát. Főszervezője és mindenkori elnöke volt a kétévente Miskolc-Lillafüreden megrendezésre kerülő, nagy sikerű International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, az International Conference on Rheology and Modeling of Materials, valamint az European Conference on Silicon and Silica Based Materials nemzetközi tudományos konferenciáknak, melyeken szinte minden nemzet képviseltette magát. Ezen rangos nemzetközi konferenciák sok magyar fiatal számára nyújtottak nemzetközi bemutatkozási lehetőséget.

Tudományszervezési munkája mellett elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság, Kerámiák és Szilikátok Munkabizottságának.

1973-tól volt a Szilikátipari Tudományos Egyesület tagja. A Magyar Kerámia Szövetség egyik alapítója és annak elnöke volt 2002-2004 között. Ezek mellett tagja volt az Európai Kerámia szövetségnek is.

Pályafutása során több egyetemi, szakmai és országos kitüntetést is kapott, többek között a 1998-ban a „Szilikátiparért Emlékérem”, majd 2006-ban a „Kitüntetés a magyar iparért és gazdaságért végzett tevékenységért” kitüntetés birtokosa lett.

Gömze A. László 2005-től egészen haláláig a SZTE lapja, az Építőanyag folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke volt. Első cikkét ebben az újságban 1974-ben publikálta „A képlékeny agyag aprításának matematikai elemzése” címmel, mely után még több mint 60 cikket jelentetett meg itt társszerzőivel. Szervezőmunkájának eredményeképpen a lapban számos külföldi szerző is publikált és szerkesztése alatt vált újságunk nemzetközi szinten is referált tudományos folyóirattá.

Kevesen tudják, de 1983-ban Ő és családja honosította meg Magyarországon az orosz feketeterrier kutyákat, és részben innen indulva terjedt el a fajta Nyugat-Európában is.

Halálával egy rendkívül sokoldalú, jólelkű, emberséges kollégát vesztettünk el, aki mindig nagy hangsúlyt fektetett az utánpótlás nevelésre.

2022. február 11-én délután 14:00 órakor a miskolci Mindszenti temetőben vettek Tőle végső búcsút családtagjai, barátai, kollégái.

Tisztelettel búcsúzunk Gömze A. Lászlótól, nyugodjék békében!