RENDEZVÉNYEK

60 éves a Szilikátipari Tudományos Egyesület – 2009.09.22.
2009-09-22 SZTE

60 éves a Szilikátipari Tudományos Egyesület

2009. szeptember 22-én, Budapesten tudományos-szakmai konferencia keretében emlékeztünk meg a Szilikátipari Tudományos Egyesület fennállásának 60. évfordulójáról. A Griff Hotelbe több mint 120 fő érkezett az ünnepi rendezvényre.

A konferenciát Egyesületünk elnöke, dr. Szépvölgyi János nyitotta meg.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részéről Dr. Szaló Péter államtitkár úr és Fegyverneky Sándor főosztályvezető úr előadásukban tájékoztatást adtak az iparág helyzetéről, az ágazatot érintő, folyamatban lévő legfontosabb intézkedésekről, döntésekről.
Ezt követően a Szakosztályok előadásait hallgathatták meg a résztvevők. Minden szakosztály beszámolt az adott ágazatot érintő, elmúlt tíz évben végbement változásokról, valamit képet adtak az iparágak pillanatnyi helyzetéről, kilátásairól.
A Beton Szakosztály részéről Dr. Borosnyói Adorján tartott előadást A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999–2008 között címmel. Az elmúlt tíz év során a betonipar jelentős fejlődésen ment keresztül (pl. a hídépítés, betonútépítés, előregyártás, beton térkőgyártás, transzportbeton-gyártás, adalékszeripar területén). A fejlesztések kiemelkedő elemei közé tartoznak a szálerősítésű betonok, nagyszilárdságú betonok, teherhordó könnyűbetonok, újrahasznosított adalékanyagok, öntömörödő betonok, a nem acél anyagú betétek alkalmazása.
Bocskay Balázs a Cement Szakosztály részéről tartott előadást A cementipar fejlődése és a Cement Szakosztály tevékenysége az utóbbi évtizedben címmel. Az elmúlt tíz év fejlődését az azt megelőző évek pozitív tendenciái határozták meg (termelés növekedése, a piacon kialakult egyensúly, a gyárak működésének magas színvonala, a nemzetközileg jelentős szakmai befektetők által képviselt tulajdonosi struktúra kialakulása). Az évtized folyamán kulcsfontosságú kérdéssé vált a fenntartható fejlődés és a CO2 emisszió csökkentése. Ezután a hallgatók tájékoztatást kaptak a Szakosztály céljairól és jövőbeli terveiről.
A Finomkerámia Szakosztály részéről Schleiffer Ervin tartott előadást A finomkerámia gyártás helyzete Magyarországon címmel. Visszatekintett az iparág múltjára, az “aranykornak” nevezhető 60-as, 70-es évekre, majd a rendszerváltás után kialakult termelési-tulajdonosi szerkezetre. Ezután tájékoztatott az ágazatot meghatározó vállalatok helyzetéről és jövőbeli várakozásairól.
A Kő és Kavics Szakosztályból Dr. Gálos Miklós Zúzottkő termékek minősége és minőségtanúsítása a kőiparban című előadását hallgathatták meg. Az elmúlt tíz év technológiai fejlődésének meghatározó elemeit jelentették a bányaüzemekben végzett fejlesztések, a feldolgozó üzemek technológiai fejlesztései, a minőségtanúsítási rendszerek kialakítása és üzemeltetése, üzemi gyártásellenőrzés, az együttműködés a felhasználó iparágakkal a termékelőírások szabályozási rendjében.
Dr. Kovács Károly a Szigetelő Szakosztály részéről adott elő Egy nagy hagyományokkal rendelkező Szakosztály múltja, jelene és jövője címmel. Bemutatta az iparágat érintő legfontosabb fejlődési fordulatokat, a Szakosztály kiemelkedő eseményeit, valamint tájékoztatott mindazon tagjairól, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a Szakosztály munkáját, és tevékenységükért valamilyen kitüntetésben részesültek.
A Tégla és Cserép Szakosztály részéről Kató Aladár és Bejczi Gábor tartott előadást A magyar tégla- és cserépipar technológiájának és termékskálájának fejlődése, különös tekintettel az elmúlt évtizedre címmel. Röviden összefoglalták a tégla- és cserépipar történetét, bemutatták az iparágat érintő legfontosabb változásokat, a termékskála és a technológia fejlődését, a gyártás korszerűsödését (előkészítés, nyersgyártás, szárítás, égetés, vezérlés és árumozgatás terén).
Az Üveg Szakosztály részéről Lipták György A magyar üvegipar eredményei és kihívásai 1999–2009 között című előadását hallgathatták meg. Összefoglalta az ágazat elmúlt tíz évének termelési, belföldi és export értékesítési adatait, majd bemutatta az iparág legfontosabb szereplőinek fejlődését. Ezután tájékoztatott a Szakosztály tevékenységéről, az évtized legtöbbet tárgyalt témáiról (alapanyagok, kemence, tűzálló anyagok, vizsgálatok).
Végül Dr. Gömze A. László, az Építőanyag folyóirat helyzetéről tájékoztatott, összefoglalta a lap elmúlt tíz évét, valamint az évtized végére bekövetkezett változásokat, új fejlődési irányokat.
A vendégek a helyszínen megkapták az Építőanyag folyóirat ünnepi számát, mely a konferencián elhangzott előadások írásos változatát tartalmazza.
A konferencia után egy ebéd keretében nyílt lehetőség kötetlenebb beszélgetésre a résztvevők között.